|   HAUPTSEITE   |   HILFE   |   KONTAKT   |   
  CZ EN DE
Brno - MDB - Hudební scéna 3
FLASHFLASH   DEVAL VRDEVAL VR   QUICKTIMEQUICKTIME   QUICKTIMEQUICKTIME   JAVAJAVA
ANSICHT DER FOTOS
Die Fotos können betrachtet werden durch Drücken der linken Maustaste und gleichzeitiger Bewegung der Maus. Sie können auch die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur benutzen. Das Bild kann mit den Tasten +/- vergrößert / verkleinert werden. Bei Darstellung der Bilder in Deval VR und QuickTime können Sie mit den Tasten "Shift" und "Ctrl" zoomen.

Falls sich die 360° Fotos nicht anzeigen lassen, ist die Flash, Java, Deval VR oder QuickTime unterstützung nicht installiert.
MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO - HUDEBNÍ SCÉNA

Městské divadlo Brno představuje v rámci současného divadelního dění v České republice jednu z nejprogresivnějších uměleckých institucí s programovým zaměřením na činoherní a muzikálovou divadelní produkci.

V roce 2001 byl v brněnském Městském divadle položen za účasti ministra kultury ČR Pavla Dostála základní kámen Soudobé hudební scény. Nová divadelní budova Městského divadla Brno je architektonicky a technologicky koncipována tak, aby splnila veškerá očekávání tvůrců i diváků. Již dnes se o ní odborníci vyjadřují s nadšením. Prolínají se v ní dva historické divadelní systémy, které společně vytvářejí jeden unikátní prostor. Hlediště je ozvěnou antických amfiteátrů, ve kterých se scházela tehdejší obec a které byly uspořádány tak, aby diváci kromě dění na jevišti vnímali mimovolně i své bližní v hledišti a spoluvytvářeli tím jakousi "jednotnou duši" hlediště. Jeviště je pak dispozičně realizováno v tom nejlepším řešení, které nám odkázalo barokní iluzivní divadlo - zde pak posíleno nejmodernější jevištní technologií, která zabezpečí všechna potřebná jevištní kouzla a navíc ušetří i mnoho lidské práce, materiálu a tím i peněz.

V říjnu 2004 byla Hudební scéna s kapacitou 680 míst slavnostně zpřístupněna veřejnosti - první premiérou v novém domě se stal slavný muzikál Hair (Vlasy) podle stejnojmenného filmového scénáře Miloše Formana.

Hudební scéna Městského divadla Brno se stala svou úrovní divadlem třetího tisíciletí. Studii a prováděcí projekty zpracovala architektonická společnost 1. Černopolní, která úzce spolupracovala s předními scénografy a při řešení vycházela z poznatků moderních divadelních budov v rámci celé Evropy. Vznikla scéna, jež se svým řešením stala jedinečnou stavbou nadregionálního významu. Scéna, která s maximální vybaveností, vysokou profesionalitou a konkurenceschopností podstatně posiluje kulturní pozici města Brna.

Oficiální stránky: Městské divadlo Brno