|   TITULNÍ STRANA   |   NÁPOVĚDA   |   KONTAKT   |   
  CZ EN DE
Brno - MDB - Hudební scéna 1
FLASHFLASH   DEVAL VRDEVAL VR   QUICKTIMEQUICKTIME   QUICKTIMEQUICKTIME   JAVAJAVA
OVLÁDÁNÍ VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY
Prohlídku ovládáte při současném stisku levého tlačítka a pohybu myši, můžete použít i šipky na Vaší klávesnici.
Obrazem lze zoomovat klávesami "+" a "-" při zobrazení v Javě a Flashi. Při zobrazení virtuální prohlídky v Deval VR a QuickTime zoomujete klávesami "SHIFT" a "CTRL".

Pokud se Vám 360° virtuální prohlídka nezobrazila, zřejmě nemáte nainstalovánu podporu Flash, DevalVR, Java nebo QuickTime.
MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO - HUDEBNÍ SCÉNA

Městské divadlo Brno představuje v rámci současného divadelního dění v České republice jednu z nejprogresivnějších uměleckých institucí s programovým zaměřením na činoherní a muzikálovou divadelní produkci.

V roce 2001 byl v brněnském Městském divadle položen za účasti ministra kultury ČR Pavla Dostála základní kámen Soudobé hudební scény. Nová divadelní budova Městského divadla Brno je architektonicky a technologicky koncipována tak, aby splnila veškerá očekávání tvůrců i diváků. Již dnes se o ní odborníci vyjadřují s nadšením. Prolínají se v ní dva historické divadelní systémy, které společně vytvářejí jeden unikátní prostor. Hlediště je ozvěnou antických amfiteátrů, ve kterých se scházela tehdejší obec a které byly uspořádány tak, aby diváci kromě dění na jevišti vnímali mimovolně i své bližní v hledišti a spoluvytvářeli tím jakousi "jednotnou duši" hlediště. Jeviště je pak dispozičně realizováno v tom nejlepším řešení, které nám odkázalo barokní iluzivní divadlo - zde pak posíleno nejmodernější jevištní technologií, která zabezpečí všechna potřebná jevištní kouzla a navíc ušetří i mnoho lidské práce, materiálu a tím i peněz.

V říjnu 2004 byla Hudební scéna s kapacitou 680 míst slavnostně zpřístupněna veřejnosti - první premiérou v novém domě se stal slavný muzikál Hair (Vlasy) podle stejnojmenného filmového scénáře Miloše Formana.

Hudební scéna Městského divadla Brno se stala svou úrovní divadlem třetího tisíciletí. Studii a prováděcí projekty zpracovala architektonická společnost 1. Černopolní, která úzce spolupracovala s předními scénografy a při řešení vycházela z poznatků moderních divadelních budov v rámci celé Evropy. Vznikla scéna, jež se svým řešením stala jedinečnou stavbou nadregionálního významu. Scéna, která s maximální vybaveností, vysokou profesionalitou a konkurenceschopností podstatně posiluje kulturní pozici města Brna.

Oficiální stránky: Městské divadlo Brno